¿Energía solar térmica VS energía fotovoltaica?

Què és això de l’energia geotèrmica?
juliol 18, 2018
Ver todo

¿Energía solar térmica VS energía fotovoltaica?

És important entendre que la tecnologia solar tèrmica no és la mateixa que la d’un sistema d’energia fotovoltaic. La generació d’energia elèctrica solar tèrmica concentra la llum del sol per generar calor, a més de la calor que s’utilitza per executar el motor tèrmic, que fa rotar un generador per produir electricitat. Per contra, l’energia solar fotovoltaica converteix directament la llum del sol en electricitat.

Com que l’energia solar ha tingut un ràpid creixement dins del sector de les fonts d’energies renovables, se li ha donat una important atenció, tant a nivell públic com a nivell privat. Des d’Ainfar ens hem volgut plantejar quina de les tecnologies solars disponibles, l’energia solar tèrmica o la fotovoltaica, és més rendible i eficient.

Característiques representatives de l’energia solar tèrmica i l’energia fotovoltaica

L’energia fotovoltaica i la solar tèrmica són les dues tecnologies solars establertes. L’energia fotovoltaica utilitza un sistema ideat a través de semiconductors per convertir directament la llum solar en electricitat. L’energia fotovoltaica, per tant, solament funciona quan el sol està brillant, i ha d’acompanyar-se d’altres mecanismes de generació d’energia per assegurar un subministrament constant d’electricitat.

La llum solar concentrada s’utilitza ja sigui directament com a font de calor, com en l’escalfament solar d’aigua, o per conduir un cicle de calor, com el d’un motor. A més, ja que l’energia solar tèrmica es produeix directament amb la calor, pot emmagatzemar energia tèrmica de diversos mitjans. Algunes plantes, de fet, poden emmagatzemar l’energia suficient durant al voltant de 8 hores sense necessitat de la llum solar; així que, l’energia solar tèrmica, pot, potencialment, generar energia les 24 hores del dia.

No obstant això, l’energia fotovoltaica s’està tornant una font d’energia molt popular a nivell públic perquè la capacitat de generar energia a través d’un sistema fotovoltaic ha millorat moltíssim respecte de la generació d’energia solar tèrmica per a instal·lacions de grans dimensions.

Punts dèbils de l’energia solar

L’energia solar és una de les fonts d’energies renovables més cares disponibles en comparació amb d’altres fonts d’energies. No obstant això, actualment, hi ha poca diferència de preu entre l’energia fotovoltaica i la solar tèrmica; però, l’energia fotovoltaica pot arribar a ser una mica més assequible.

La tendència, per això, és que els preus vagin disminuint amb el temps, sobretot, per accions governamentals que recolzen el compromís verd, com fa Ainfar. A més, com que els components fotovoltaics han entrat en una clara i directa fase industrial, beneficiant clarament a l’empresari, les indústries també fan, poc a poc, per recolzar iniciatives com el consum d’energies renovables.

Què concloem, doncs, sobre l’energia solar tèrmica i la fotovoltaica?

Encara que les diferències tecnològiques són discutibles, sí que és taxatiu el fet que ambdues tecnologies són una mica més cares que altres fonts d’energies renovables. Però, d’una banda, l’energia solar tèrmica té l’avantatge que pot emmagatzemar-se i la fotovoltaica que és rendible per a instal·lacions de grans dimensions.

El futur és molt llaminer davant expectatives com aquesta i es manté optimista: es preveu que l’energia fotovoltaica podrà subministrar electricitat a gairebé dos terços de la població mundial en menys de 20 anys, segons dades proporcionades per Greenpeace. Altres estudis revelen que d’aquí a 100 anys es donarà el màxim auge respecte a aquest tipus d’energies i, pràcticament, tota l’energia que consumirem serà solar.

Aleshores què, et sumes ja a la revolució verda?